Sluiten

Brandbeveiliging voorkomt erger

Detectie van brand is een vak apart. Brand kan ernstige wonden opleveren, of zelfs erger. Maar brand brengt ook de bedrijfsvoering in gevaar. Recent onderzoek van de Rabobank geeft aan dat vijftig procent van de bedrijven die ooit door brand getroffen zijn, binnen twee jaar failliet gaan. Materiële schade is herstelbaar, bedrijfsschade nauwelijks. Zeker niet als archieven en databestanden verloren zijn gegaan. Gelukkig hebben wij al veel gecertificeerde brandmeldingsystemen mogen aanleggen in met name fabrieken, kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, hotels, scholen, winkels en kinderdagverblijven. Er zijn tal van installaties die de brandveiligheid verhogen. Dergelijke installaties worden in deze bepaalde gebouwen verplicht gesteld door de regelgeving of verzekeraar. Daarnaast staat het u uiteraard vrij om meer voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld om schade nog verder te voorkomen.

Brandmeldinstallaties
Een goede brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een beginnende brand in een vroeg stadium ontdekken en lokaliseren, zodat u snel kunt ingrijpen.

Vluchtrouteaanduiding
Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit.

Ontruimingsalarminstallaties
Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, een bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken.

Wat is voor uw situatie de beste brandbeveiliging?
Colijn Beveiliging is op het hoogste niveau gecertificeerd conform de Borg richtlijn voor aanleg, onderhoud en certificering van installaties. Bovendien hebben wij eigen projecteringdeskundigen in dienst die voor u een Plan van Eisen (PvE) kunnen opstellen t.b.v. de brandweer of verzekeraar. Informeer vandaag nog hoe u uw brandbeveiliging goed kunt regelen.