Sluiten

Brandbeveiliging

Na de rampen in Enschede en Volendam is beveiliging tegen brand uit de schaduw gekomen. Detectie van brand is een vak apart. Brand kan ernstige wonden opleveren, maar ook de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Veertig procent van de bedrijven die ooit door brand getroffen zijn, gaat binnen vijf jaar failliet. Materiële schade is herstelbaar, bedrijfsschade nauwelijks, zeker niet als archieven en databestanden verloren zijn gegaan. Gelukkig hebben wij al veel gecertificeerde brandmeldsystemen mogen aanleggen in met name fabrieken, kantoorgebouwen, hotels, scholen, winkels en kinderdagverblijven.

Voor meer informatie klik hier
Colijn BV
Colijn BV
Risico op brand wordt onderschat

Veel ondernemers onderschatten het risico van brand. “Dat gebeurt onbewust, terwijl ze de continuïteit van hun bedrijf kunnen vergroten als ze bewuster met brandveiligheid omgaan.” gemiddeld vinden er elk jaar zo’n vierduizend bedrijfsbranden in ons land plaats. Vooral in industriële gebouwen, kantoorpanden en winkels. De impact van zo’n brand is vaak groter dan ondernemers zich (vooraf) realiseren. Reden genoeg om de bewustwording onder ondernemers te vergroten.

Voor meer informatie klik hier

 

Voorkomen van brand

Een ondernemer kan 2 keuzes maken. Hij kan het Bouwbesluit volgen en uitgaan van minimale eisen die zijn gebaseerd op vluchtveiligheid. Of hij kan een stap verder gaan en kiezen voor meer preventie en schadebeperking. Een praktijkvoorbeeld om het verschil tussen de 2 keuzes uit te leggen. “Stel dat jij een groot magazijn hebt en je kiest voor de minimale eisen, die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. In dat geval staat de vluchtveiligheid voorop en hoef je bijvoorbeeld geen rookmelders op te hangen of compartimenten aan te leggen. Als het goed is, vallen er bij brand geen slachtoffers. Maar wat gebeurt er met het magazijn? Wij hebben geregeld te maken met verzekerde sommen van tientallen miljoenen euro’s en het nemen van schadebeperkende maatregelen is dan nodig om het risico überhaupt verzekerbaar te krijgen en te houden.”

Uiteraard moet u aan wet- en regelgeving voldoen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor (en hebt baat bij) de continuïteit van uw bedrijf. U wilt graag de bedrijfsvoering door laten gaan en ook na een heftige gebeurtenis als brand kunnen blijven leveren aan uw klanten. Dat wordt door wet- en regelgeving niet gewaarborgd. Het is daarom van groot belang dat u de nodige preventiemaatregelen neemt om een brand te voorkomen. In overleg met betrokken partijen als de brandweer, de verzekeraar en/of brandbeveiligingsadviseur kunt u het risico op brand en schade beperken. Allereerst moet u nadenken over de risico’s die u loopt. Dit kan bijvoorbeeld financiële schade zijn, imagoschade, aansprakelijkheids- of brandschade. Op basis van deze inventarisatie kunt u vervolgens een keuze maken voor het (brand)beveiligingsniveau van uw onderneming. Tot slot kunt u die keuzes, samen met een onze branmelddeskundige, vertalen in een document waarin uw brand-beveiligingsstrategie wordt bepaald en vastgelegd. Wij noemen dit document ook wel het Plan Van Aanpak, kort samengevat het PVE.

Klik hier voor het opstellen van een PvE.

10 tips voor de ondernemer
 1. Denk zelf goed na over uw eigen veiligheid en schadebeperkende maatregelen! → Zorg dat u weet waar u over praat. Als u uw kennis over brandpreventie en brandbestrijding verbreedt, vergroot dat ook de veiligheid van het gebouw, en daarmee de veiligheid van de gebruikers.
 2. Kijk daarbij goed naar de specifieke risico’s van uw onderneming. → Denk breder dan alleen het eigen belang. Als er brand ontstaat, hebben ook de buren en de omgeving daar last van, maar dat geldt net zo goed voor klanten en leveranciers.
 3. Zet alle betrokken partijen (zoals brandweer, adviseur, verzekeraar, eigenaren, huurders en gebruikers) aan één tafel en kom zo tot een beter afgestemd geheel. → In een ideale aanpak hebben alle partijen hun plannen op elkaar afgestemd.
 4. Zorg ervoor dat u de echte risico’s ontdekt, zodat deze gericht kunnen worden beperkt en eventueel aanvullend kunnen worden verzekerd.
 5. Laat u zich niet willoos voorschrijven wat u moet doen of betalen. U kent uw onderneming het beste. → Geef het stuur niet uit handen!
 6. Luister naar de mening van betrokkenen, maar neem zelf een weloverwogen besluit.
 7. Investeren in brandveiligheid loont altijd! → De bedrijfsstilstand (die al snel enkele maanden bedraagt) kan mogelijk worden verkort als er aanvullende maatregelen worden getroffen, zodat de bedrijfscontinuïteit wordt bevorderd.
 8. Bouw robuuster dan volgens het Bouwbesluit noodzakelijk is. → Ga er zowel bij het ontwerpen van het gebouw als bij het toepassen van brandveiligheidsvoorzieningen vanuit dat het gebouw bij de wettelijk minimale voorzorgsmaatregelen als verloren moet worden beschouwd. Om de schade na een brand te beperken, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen.
 9. Zet veiligheid ook binnen uw bedrijf op de agenda.
 10. Maak het onderwerp veiligheid onderdeel van de bedrijfscultuur. → Maak alle betrokkenen medeverantwoordelijk en zorg voor continue aandacht voor de brandveiligheid.
Voor meer informatie klik hier
Colijn BV
Gecertificeerd

Beveiliging eist specifieke knowhow. Naast technische kennis is kennis van beveiligingstechnieken essentieel. Colijn BV is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf dat gecertificeerde systemen levert voor:

 • Brandbeveiliging
 • Ontruimingsbeveiliging
 • Noodverlichting
 • Brandblusapparatuur
 • Controle & onderhoud
 • Inspectie & Certificering

Colijn BV is op het hoogste niveau gecertificeerd conform de Borg richtlijn voor aanleg, onderhoud en certificering van installaties. Bovendien hebben wij eigen projecteringdeskundigen in dienst die voor u een Plan van Eisen (PvE) kunnen opstellen t.b.v. de Brandweer of verzekeraar.

Voor meer informatie klik hier

Klik hier voor het opstellen van een PvE.

"Hoe eerder brand wordt gedetecteerd, hoe beter het is"
Beveilig uw bedrijf tegen brand!

Beveiliging van uw bedrijf tegen brand is een kwestie van tijd. Hoe eerder een begin van brand wordt vastgesteld, hoe beter het is. Brandbeveiliging moet geprojecteerd worden. De juiste melder moet dan op de juiste plaats zitten. Conform NEN 2535 kan gekozen worden voor volledige bewaking of gedeeltelijke bewaking. Volledige bewaking is vanzelfsprekend de veiligste optie, maar ook de kostbaarste.

De detectie methodes:

 • Rookmelders
 • Thermische melders
 • Vlammenmelders
 • Lijndetectie

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kan gekozen worden voor een analoog of een adresseerbaar systeem. Geheel vrijblijvend willen wij voor u een plan met kostenopgaaf maken. Als erkend bedrijf kunnen wij voor u het complete systeem projecteren en gecertificeerd opleveren.

Voorkom woningbrand!

Bij brand is tijd belangrijk. Hoe eerder brand wordt gedetecteerd, hoe beter het is. Automatische branddetectie aangesloten op de meldkamer geeft de zekerheid dat brand snel wordt gemeld. 24 uur per dag staat dan uw woning onder bewaking.

Daarnaast is het sinds 1 juli 2022 de  verplichting dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping.

De wijze van detectie gaat d.m.v. rook- of temperatuurmelders. Men kan in alle ruimtes in een woning detecteren of er voor kiezen alleen vluchtwegen te detecteren.

Voor meer informatie klik hier