Sluiten

HiCare Zorgalarmering

Een uniek zorgsysteem

Het HiCare-Cloud 2.0  zorgsysteem gaat een flinke stap verder dan de tot nog toe bekende zusteroproepsystemen. In het verleden boden zorginstellingen hun bewoners een enkelvoudig, gelijkvormig zorgplan aan. Men ging uit van een gemiddeld type bewoner, met gemiddelde zorgwensen. Tegenwoordig worden zorginstellingen geacht een veel uitgebreider en intensiever zorgpakket aan te bieden. Het HiCare Cloud 2.0 zorgsysteem voorziet hierin.

In de zorg telt iedere seconde, daarom verwerkt HiCare elke hulpoproep feilloos en snel. Volgens het vooraf ingegeven zorgplan (workflow) wordt de melding doorgegeven aan de verzorger. Deze accepteert de noodoproep en komt in actie. Verleent de verzorger al hulp, dan laat deze dit de HiCare server weten. Onmiddellijk waarschuwt HiCare dan de volgende verzorger. Menselijke coördinatie is dus niet nodig.

Voor meer informatie klik hier

HiCare alarmeert en coördineert

 • Veilige en snelle verwerking van elke alarmoproep
 • Alarmering volgens vooraf ingegeven zorg-leefplan.
 • Onder andere geschikt voor:
  •  Zorgalarmen, zowel actief en passief;
  • Brandalarmen;
  • Inbraakalarmen;
  • Leefcirkels;
  • Valpreventie;
  • Deurstandsignaleringen
  • Smart sensoring
  • Uitbreidbaar tot 10.000 aansluitingen intra- of extramuraal
Voor meer informatie klik hier
Colijn BV
Persoonlijke verantwoordelijkheid is de sleutel naar goede zorg

HiCare staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij iedere hulpoproep registreert het zorgsysteem nauwkeurig wie de oproep heeft geaccepteerd. Hiermee ligt dus vast welke verzorger gaat helpen. Dit geeft de zekerheid dat geen enkele hulpoproep verloren gaat. Het HiCare Cloud Dashboard biedt u eenvoudig overzicht van alle gebeurtenissen, tevens kunt u eenvoudig rapportages maken.

Kostenbesparing door registratie
Alle voorvallen worden per bewoner in de HiCare Cloud op datum en tijd geregistreerd. De planning van de personeelsbezetting kan nu op basis van exacte informatie plaatsvinden. Onzekerheden worden hiermee weggenomen omdat de gewenste zorg hierdoor nauwkeurig aan de vraag wordt aangepast. Op deze manier wordt het personeel ingezet waar het nodig is. Zowel overdag als ’s nachts.

Voor meer informatie klik hier
Colijn BV

Videomonitoring
Bij uw meest kwetsbare cliënten wilt u het liefst continu een oogje in het zeil kunnen houden. Kijken of het nog goed met ze gaat, welk gedrag ze vertonen, of ze veilig zijn of extra zorg nodig hebben. Uw zorgmedewerkers kunnen echter niet continu bij hen aanwezig zijn. Videomonitoring biedt dan de oplossing. Colijn kijkt graag samen met u in welke situaties videomonitoring van toegevoegde waarde kan zijn voor u en uw cliënten.

Zo wordt videomonitoring al veelvuldig ingezet bij zorgafdelingen voor dementen en gehandicapten. In de zoektocht naar een oplossing voor onwenselijke vergaande restricties zoals het vastbinden of opsluiten van cliënten, onderzoeken we steeds de mogelijkheden voor meer laagdrempelige oplossingen om cliënten veilig te houden. Videomonitoring blijkt in veel gevallen uitkomst te bieden.

Een veilig gevoel
Ook in thuiszorg, palliatieve zorg en de zorg voor mensen met epilepsieaanvallen biedt videomonitoring toegevoegde waarde. Het biedt u als verzorgende de mogelijkheid om een oogje in het zeil te houden en zorg te bieden wanneer nodig. En daarnaast geeft het ook voor uw cliënten een veilig gevoel en dat iemand op ze let.

Privacy
Videomonitoring betekent wel iets voor de privacy van uw cliënt. Dit middel wordt dan ook alleen ingezet volgens strenge privacy-normen en in overleg met de cliënt en/of familie. De impact op de privacy van uw cliënt moet altijd in verhouding staan tot het doel. Colijn adviseert u hier graag over en zorgt voor een veilige, gecertificeerde en betrouwbare inrichting van uw videomonitoringsysteem.

Wilt u weten in welke situaties videomonitoring voor uw cliënten en zorgmedewerkers van toegevoegde waarde kan zijn? Neem contact op met Colijn. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Valdetectie
Wanneer cliënten thuis wonen of verblijven in een aanleunwoning, kunnen ze veel dingen nog zelfstandig. Maar bij een val kan dat ineens drastisch veranderen. Op zo’n moment kan iemand hulpbehoevend worden en zelfs niet meer in staat zijn om zelf hulp in te roepen. Juist dan wilt u er voor hen zijn. Met valdetectie lukt dat. Valdetectie signaleert de val en slaat alarm. Colijn biedt verschillende systemen voor valdetectie en adviseert u graag over de best passende mogelijkheden voor uw cliënten.

Systemen voor valdetectie
Er zijn verschillende systemen voor valdetectie. Gedragen sensoren bijvoorbeeld, zoals speciale polsbandjes die een snelle neergaande beweging kunnen detecteren. En slimme sensoren in muren en vloeren die onverwachte bewegingen registreren. Of iets een onverwachte beweging is, bepalen de sensoren aan de hand van het normale leefritme van de cliënt. Ligt iemand bijvoorbeeld naast in plaats van op het bed of verblijft iemand veel langer dan normaal in de badkamer, dan slaat het valdetectiesysteem alarm.

Voor meer informatie klik hier
"Colijn biedt verschillende systemen voor valdetectie en adviseert u graag over de best passende mogelijkheden voor uw cliënten."

Koppeling aan zorgalarmering
We koppelen het valdetectiesysteem aan uw zorgalarmeringssysteem. Zodra de valdetectie een val signaleert, krijgen zorgmedewerkers hiervan een melding via de HiCare-app op hun smartphone. Een eerste opvolging kan zijn dat de zorgmedewerker contact met de cliënt opneemt via een spreekluister- en/of videoverbinding. Zo kan snel worden beoordeeld of er verdere actie vereist is.

Een veilig gevoel
Valdetectie geeft u als zorgorganisatie de mogelijkheid om de zorg voor cliënten op afstand passend en efficiënt vorm te geven. Anderzijds geeft het uw cliënten het veilige gevoel dat als er iets gebeurt, dit altijd gesignaleerd wordt en hulp nabij is. Behalve een veilig gevoel, geeft dit ze ook meer zelfvertrouwen om zelfstandig te blijven wonen en vrijuit te bewegen.
Benieuwd naar wat valdetectie voor uw cliënten en zorgorganisatie kan betekenen? Neem contact op met Colijn. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Brandmelding
Als zorgorganisatie bent u verantwoordelijk voor de zorg voor uw cliënten, maar ook voor de veiligheid van hen en alle betrokken medewerkers en aanwezige gasten. Brandveiligheid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Goede branddetectie, -alarmering en opvolging is van levensbelang. Colijn zorgt ervoor.
Op deze pagina over brandbeveiliging kunt u lezen wat Colijn op het gebied van brandveiligheid te bieden heeft. Zo voorzien we in gecertificeerde branddetectie- en meldsystemen en zorgen we voor maximale detectie- en opvolgingssnelheid en minimale kans op vals alarm. Bij brandbeveiliging in de zorg komt nog een extra dimensie kijken: een goed gecoördineerde alarmering naar zorgmedewerkers. Omdat niet al uw cliënten zelfstandig in staat zijn om zichzelf in veiligheid te brengen, is goede coördinatie van het in veiligheid brengen van al deze personen enorm belangrijk. Colijn zorgt hiervoor door brandmelding te koppelen aan het HiCare Zorgsysteem.

Melding via HiCare-app
Colijn zorgt er bovendien vanzelfsprekend voor dat uw brandbeveiliging in verbinding staat met de meldkamer van hulpinstanties. Zo wordt externe hulp altijd direct ingeschakeld. Daarnaast krijgen zorgmedewerkers tegelijkertijd een melding via de HiCare-app op hun smartphone. Ze hebben meteen inzichtelijk waar de brand gedetecteerd is: in welke afdeling en zelfs welke kamer van het gebouw of bij welke cliënt.

NEN 2575-4
Brandmelding van Colijn voldoet aan de vereiste normen van de NEN 2575-4. Dit betekent dat u zeker bent van een kwalitatief hoogwaardige draadloze alarminstallatie die een snelle en ordelijke ontruiming van uw pand mogelijk maakt. Daarnaast zorgt Colijn voor een optimale combinatie van het brandmeldsysteem met het HiCare Zorgsysteem en eventuele overige beveiligingssystemen als inbraakbeveiliging en toegangscontrole.

Bent u op zoek naar betrouwbare en efficiënte brandbeveiliging voor uw zorgorganisatie? Neem contact op met Colijn. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie klik hier