Sluiten

Nieuw Project: Het Andere Wonen Milsbeek

Colijn Beveiliging heeft de opdracht gekregen voor het installeren van de Brandbeveiligingsinstallaties en Ontruimingsinstallaties binnen het nieuwste project van Lister Buildings: Het Andere Wonen Milsbeek.

Met dit project heeft Lister Buildings een geborgen en natuurinclusief woonhof gecreëerd, waar ouderen met een dementie-indicatie kunnen samenleven in het groen.

Het woonzorgcomplex in Milsbeek biedt een alternatieve woonvorm voor grootschalige verpleeghuizen. Ouderen met een dementie-indicatie wonen er midden in de buurt, in een kleine community rondom een gedeelde tuin. Bewoners hebben hun eigen appartement en delen een gemeenschappelijke huiskamer. De 24/7 aanwezigheid van twee inwonende zorgverleners biedt de veiligheid en herkenbaarheid die essentieel is voor deze doelgroep.